STK I.M.B. s.r.o.CENNÍKKONTAKT

STK Nové Zámky

Spoločnosť STK - I.M.B. s.r.o., bola založená v roku 2001.

Vykonávame technické kontroly:

typ vozidla katégoria
motocykle všetkých kategórií L1e – L7e
osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 t M1, N1
prípojné vozidla O1, O2

Technické kontroly pre motocykle, osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory, prívesy a návesy. Taktiež aj na vozidlá dovezené zo zahraničia.

Vykonávame emisné kontroly:

typ motora katégoria
zážihové motory M1, N1
vznetové motory M1, N1
zážihové motory s LPG M1, N1

Emisné kontroly pre osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory, benzínové motory, LPG/propán-bután/, CNG /zemný plyn/, Dieslové motory.

STK - I.M.B s.r.o.